Hymna Kolumbie

Spanish English Slovak

Oh gloria inmarcesible!
Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
el bien germina ya.

O unfading glory!
O immortal joy!
In furrows of pain
goodness germinates now.

Ach, večná sláva!
Ach, nehasnúca radosť!
Zo záhybov bolesti
už klíči dobro.

Cesó la horrible noche,
la libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.

The horrible night has ended,
the sublime liberty
pours the dawns
of its invincible light.
The whole humanity,
crying in its chains,
understands the words
of the One who died on the Cross.

Skončila sa strašná noc,
nádherná sloboda
nám už svitá
neporaziteľným svetlom.
Celé ľudstvo,
plačúc v okovách,
rozumie slovám
ukrižovaného.

Oh gloria inmarcesible!
Oh júbilo inmortal!
En surcos de dolores
el bien germina ya.

O unfading glory!
O immortal joy!
In furrows of pain
goodness germinates now.

Ach, večná sláva!
Ach, nehasnúca radosť!
Zo záhybov bolesti
už klíči dobro.


Spustiť:
Stiahnuť (pravý klik, uložiť cieľ ako...): midi (21 kB) wav (426 kB) mp3 (1,8 MB) nič :)