Peto Reto :)

Bratislava
Slovakia


 
 

O mojej ceste do Hastings v roku 1997. 7.12.2007

Bola to moja prv cesta na dlhiu domu pre z domu a ete k tomu do cudzej krajiny. Ilo sce len asi o 10 dn, ale pre 13-ronho chalana aj tak bomba :D. Cestovali sme autobusom. Vtedy nm to sce a tak stran nepripadalo, ale strvi vye 20 hodn v obyajnej karose tam a 20 hodn nasp, to by som dnes asi prirstol k sedadlu. Okrem toho sa ofrom hne pri odchode na slovenskej dianici podarilo genilne slo, ke asi troku prispali a zobudili sa a na to, ke im protiidce auto celkom odtrhlo av sptn zrkadlo :D

V Hastings bolo cool, zastavili sme sa v Cantenbury (miestna katedrla) a potom sme podnikali vlety do okolia (Rye, Brighton, Londn, ...). Bvali sme v rodinch (heslo da "TV & Chips"), odkia sme kad rno ili a do obeda do koly a potom hur na vlety. Na ceste nasp sme sa ete zastavili v Londne, pozreli si pamtihodnosti a po superrchlom 20-hodinovom zitku v autobue sme astne dorazili domov.PS. Prednedvnom sa mi dostal do ruky zoit, ktor som pouval ako dennk na asti tdennho vletu do Hastingsu v on septembrov tde roku 1996. Pre zaujmavos prikladm text 12-ronho dieaa. Tu je jeho doslovn prepis:

Sobota:
Ke sme ili cez Raksko videli sme stdo danielc. Do Frankfurtu sme prili k veeru, ale videli pr lietadiel z blzka, v 20-30m vke. Potom veer bol ndhern pohad na svetl mesta v tme. Belgick hranice sme prespali. V rmci EU ns ani nezastavili. Ctil som sa dobre, po vodnom oku, e sme ili na BB. Vtedy som si dal 2. 1/2 Kinedrilu.

Nedea:
Zastavili sme sa v Oostende a ke ofri spali, Miro naiel 2x1b.fr. a jeden mi dal. Pred cestou trajektom som uil kinedril. Ten vak rob asertivitu, take som nebol na Ve.Pot. asi 60 hod. Na lodi mi bolo prv 3/4-1 hod dos zle, ale potom som si zvykol a aj som zaspal. Bol to krsny pohad na more. V Cantenbury sme pozreli katedrlu. Bolo tam ndherne, bohu . a na 1 obr. sa nedalo pre tmu foti, alebo to bolo zak. V Hastingse bola ukrutn zima a ke sme prili do rodiny nebol som naden. El. drty s na chodbe, handry a vedro na 1. medziposch., ale inak je tam dobre a isto, ale nemaj sprchu. Je tam toilet, kuch, 4. izby pre nv., spla, obvaka, hera. Dom m 4 posch + 2 medziposch. Vybalil som sa a asi 1 hod. som plakal. Iiel som spa o 7.45 PM UK.

Pondelok:.
Raajky boli dobr zjedol som misku CF s milk a mal som dis. Vstupn test bol: 5 ot. neroz - 1 roz a 1 roz.iast. Potom ns dali do tried ale nie poda vsledkov. Tak ns daj a v Str. aj poda aktivity. Na prvej hodine som sa stle hlsil. Robili sme blbosti:
  • Mu iiel do zhr. s batohom a zomrel. Why? (paraute)
  • Mu iiel do baru, chcel vodu, barman na neho zamieril zbraou a mu sa poakoval a odiiel. Why?
  • Vykrtvali sme z 1. vety a zost. 1 slovo.
Priehliadali sme si Old a New Town. Urobil som pr fotiek, typ.angl.dom.odf.a.v Rye. Pozreli sme kriv kostol, dom na cint., divadlo v koniarni, bytnok, upr. zhr a najst. kostol v Hast.

Potom sme ili do Sea Life center a bolo tam perfektne. Boli sme aj v tuneli medzi rybami. Katke som kpil raloka+ametyst a urobil zom z 1p+2x20p plaketu. Potom sme sa vrtili. Ukzali nm strm zubaku (foto.) na hrad Hast a vysok ryb. domy (Foto.), ktor s aj skladitia (zpach) Katke som na pli naiel mule a kamene. Packed Lunch = hamb (nepoivaten [aj Igor si to mysl]), Cola (OK), Rusk Doboka (OK) a Jablko. Mal som svoje jablk, kak.rez + Milka a pitie ale zostalo na utorok. Veera bola dobr (vajcia[x], cvikla[x], omka[x], paradajky[ok], pizzu[ok], alt zel[ok], zemiaky[ok],). Potom som zavolal a 1 m. som plakal. Potom som sa pobalil na zajtra a odiiel som na diskotku. Bolo tam fajn. Tancovali sme asi 1h v kuse a potom ma boleli nohy. Potom som iiel spa.

Utorok:
Dnes sme mali norm. vyuovanie. ialen Rusky plakali. Moc sa mi to nepi, lebo bu je to pak, alebo priahk. Potom sme ili do mesta Brighton. Cesta tam+sp trvala cca 3hod. Zaili sme zpchu cestou sp. Aut boli kam len oko dovidelo. V Brightone sme si pozreli royal pavilon (krovsk dom) a potom sme ili do obchodov. Najprv som v RP. komplexe kpil maminke vejr a ete som kpil aj broru. [Dievat ma poiadali, aby som im napsal lohu, a ja som to akceptoval. packed lunch bol hrozn. Zjedol som len doboku. Raajky: Corn Flakes + Milk&tea.] Potom som iiel do mesta a kpil som ocinkovi Timera a ostatnm aj ockovi mydl. Zabudol som na st.rodiov, preto musm v Str. kpi ete 2x mydlo. Mule na pli som nezbieral. Budem v Piat. Potom sme ili s Mirom na mlo Pier. Miro naiel 21p a ja 2p, ale Miro ich vetky prehral a ja uetril. Potom sme ili domov. Veera bola dobr:(fazua+chips+hamburger+ds) vetko som zjedol a na 2 ksky hamb., lebo aby lovek t obr. veeru zvldol, mus ma hlad ako vlk. Vypil som aj rozr. ds a iiel som sp.

Streda:
Stal som dos neskoro, preto som sa umyl a po raajkch. (aj s kakanm a um. zadku to bolo 12 min) Tie boli ako obyajne. V kole sme odsudzovali at. Na hrad sme ili poz. lanovkou. V Jaskyniach bolo dobre. Boli tam len figurny. Na hrade aj v jaskyniach sme pozerali film. Z hradu je len pr stien a inak ni. Nasp sme ili peo. Cestou som kpil 2 mydl. Ete musm kpi pavkov cukor a katinke prvesok. Veera bola na ni, zjedol som len zemiaky (bola tam ete kapusta, hnusn prka a nejak varen zelenina.). Potom som ltil krovky, umyl sa iel spa.

tvrtok:
Stal som o 6:00, ale rozmal som do 7:45, tak som sa umval ako vera po raajkch a autonym. Raajky - ako ob. V kole sme boli v mzeu, a tam nm Chris dal papiere s otzkami, a my sme museli zisti odpovede. Potom sme ili do Rey. Tam sme dostali tie papier s otzkami, potom sme sa rozili, a museli sme sa pta ud na odpovede. Boli sme aj na vei St.Marys Church (viz fot+poh.) Ke sme mali vetky otzky, museli sme sa dosta do Information Center. Tam sme mali zobra mapu a vyznai cestu, kadia sme ili. Mapa vak stla 40p. Musel som teda (lebo sa nm (a hlavne mne) nechcelo plati po 10p) vyprosi FREE MAP (mapu zadarmo) od predavaky. Ptala sa, nao mi je, a ke som jej to vysvetlil, povedala, e mm vemi dobr anglitinu. S mapami a papiermi s odpoveami sme mali prs o 4:45 do autobusu. Stihli sme to tak tak. Kee vetci mali vetko sprvne (iastone vaka odpisovaniu (odpisovalo sa aj v mzeu)) vylosovali vaza, a ten dostal obr. okoldu (25x10 cm), ale ja som to nebol. ke sme prili do Hastingsu, rozvali ns domov, ale ns zaviezli ku hotelu, ktor je alej od koly. Take sme apali t ist cestu + 500 m od hotela k kole, ako keby ns bol zaviezol pred kolu, lene to bolo o 45 min dlhie, lebo sme sedeli v autobuse, km rozval ostatnch. Na veeru sme teda (ja+Luca+Ta) prili 20 min neskorie. Aj tak som zjedol len zemiaky (bola tam ete mrkva, kapusta, omka, a mrkva+hrach+omka+kapusta napchat do paga). Potom som naplnil fau (te ma, e mm prebytok: 2xkak.rez, 1xlimonda, 1xtyinka), ale zvyuje mi aj sirup (naplnm cel fau), pripravil si veci, umyl sa a iiel spa. Tem sa na zajtra.

Piatok:
Dnes to bolo ako vdy. V kole boli vysvedenia a potom sme ili nakupova. Miro nm kpil peivo (chlieb, roky, emu a papriku+uhorku) a ja poskytnem patiky, lebo u som nemal peniaze. Po nvrate som iiel pre INS. IN SUGAR, ale bolo zavret. Spiknem sa s maminou proti ocinovi (HAHA). Potom som Katke kpil zub a naiel jej pero z ajky. Potom som iiel domov, vybalil sa, pobalil sa a iiel spa. Na veeru boli: Fishfingers and Chips (rybie prsty, hranolky, hrok varen, ds) a vetko som zjedol.

Sobota:

Pozn. prepisovatea: Tu dennk kon. Ete zachytm zopr alch spomienok:

  • Jeden de pred kolou, ke mali akurt Rusky faj pauzu, prila Rusknkov a vynadala im, lebo hreili po rusky.
  • Vo tvrtok, sme cestou do mzea videli, ako jedno auto rozbilo inmu stojacemu auto sptn zrkadlo. o sa tka otzok v mzeu, jednou z nich bolo nieo o vekom portli, ktor bol umiestnen na przem medzi dvoma miestnosami (myslm, e druh bola bohato zdoben, nieo ako indian-style). Na poschod bola expozcia ivochov, pamtm si nejak vtky a zvieratk a nad schodiskom viseli obrazy ud.
  • Otzky v mesteku Rye sa jednak tkali orloja na kostolnej vei a myslm, e jednou z otzok bolo aj zisti meno najstarej krmy. Ak ma pam neklame, bolo to nieo s morskou vlou?
  • V jeden de mi domci vynadali, e som bol v kpemi 1/2 hodinu so zdvodnenm, e aj oni sa musia rno vychysta do prce.
V sobotu bol n program pribline takto: Ili sme do Londna, kde sme sa odfotografovali pred Buckinghamskm palcom, preli sme sa po jednom z londmskych parkov, navtvili sme mzeum Madamme Toussauds (bolo tam zakzan fotografova a jedin povolen fotka s Arnoldom Schwarzeneggrom bola za 20 libier). Okrem toho sme videli sme krovsk str, ktor sa neme pohn, nech by sa dialo hocio. Potom sme ili do nejakho hypermarketu, kde som sa po malej prechdzke medzi ulikami s mnostvom tovaru (explicitne si spomnam na ven vber puzzle) strvil asi 30 mint pozeranm na "zzran pohadnice" (ak sa na ne pozrie rozostrenmi oami, uvid v nich obrazec). V ivote ma tak neboleli oi.


nick:
predmet:
kd:
komentr
Dnes je pondelok, 04.12.2023,
meniny m Barbora, Babeta, Barbara, Barica


Mat v Afrike

Katka D. v Kolumbii
Katka K. v Kolumbii
Mea v Kolumbii
Vafka v Kolumbii
Vladka v Kolumbii

Andy v Indii
Cibuka v Rusku
Deny v Litve
Didi v Afrike
Edo v Rusku
Eldej v Rumunsku
Georgo v Austrlii
Hanka v Taliansku
Hausi v Ghane
Ifco v Ekvadore
Jaano v GB
Janie v Pakistane
Janka cestuje
JuanMi v Keni
Johny v Indii
Katka na bicykli
Klepo v Pakistane
Lucka v Burundi
Luk okolo sveta
Luk okolo sveta - FB
Luki v Austrlii
Mat v Rusku
Mirka v Burkine Faso
Mio v Nottinghame
Muo v Turecku
Nata v Indii
Neli vo Franczsku
Pea v Kirgizstane
Peo v Abu Dhabi
Piu(on) v Armnsku
Piu(ona) v Malajzii
Pivet v Rumunsku
Ploi v Amsterdame
Saka v Pari
yka v Blave
Vaco v Brazlii

Ademide's Blog
Aleov Blog
Botloov Blog
Braov Blog
Brankov Blog
Charlieho Blog
Cuteeho Blog
Desmond's Blog
Eunice's Blog
Gitkin a Misov Blog
Chlapci z Turca
Inkin Blog
Jakubov Blog
Jakubov Ch Blog
Janiein Blog
Jirkov Blog
Jonyiiho Blog
Johnyho Blog
Joseph's Blog
Jokov Blog
Katkin Blog
KB's Blog
Keith's Blog
Kubov Blog
Kukhanya's Blog
Lea's Blog
Lipihio Blog
Lukov Blog
Lukiho Blog
Lulin Blog
Marekov Blog
Martinov Blog
Matov Blog
Matov H. Blog
Medikov Blog
Miov Blog
Mirov Blog
Michalov Blog
Mikov Blog
Miov Blog
Morkin Blog
Murov Blog
Osadee's Blog
Osadee's Music Blog
Pecositin Blog
Pepin Blog
Pekin Blog
Peanov Blog
Peov Blog
Radov Blog
Robiho Blog
Smolov Blog
Soalas Blog
Stanleyho Blog
mogrin Blog
Tiborov Blog
Tomov Blog
Tomov B. Blog
Tomis Blog
Valerys Blog
Vladov Blog
Wyckliffe's Blog

Adamov Blog
Alexov Blog
Braov Blog
Danov Blog
Dominikov Blog
Ethanov Blog
Ferov Blog
Janciho Blog
Janov Blog
Lacov Blog
Marekov Blog
Markov Blog
Martinov Blog
Mirov Blog
Olegov Blog
Ondrejov Blog
Oskarov Blog
QL Forum Blog
Romanov Blog
Samov Blog
Sebastinov Blog
tevov Blog
Thomasov Blog
Tomov Blog
Tonyho Blog
Zoliho Blog

Drogy Blog
Janettin Blog
Jozefov Blog
ubomrin Blog
Marekov Blog
Mriin Blog
Vladov Blog